符合查詢條件的魚類文獻 共 1 筆
             1   第1/1頁  每頁 筆       
編號 作者 標題 出版處
08219 Bleeker, P.  1851 Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. . Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlands Indië v. 2: 415-442. .