Taeniamia macroptera  真帶天竺鯛
Taeniamia macroptera真帶天竺鯛
鄭義郎  2007-03-31  繪製
手繪圖