Pterois antennata  觸角簑鮋
Pterois antennata觸角簑鮋
©蔡明憲  2004-06-15 東北角石城 拍攝
陳靜怡 2007/9/3 鑑定