Apogonichthyoides cathetogramma  垂帶似天竺鯛
Apogonichthyoides cathetogramma垂帶似天竺鯛
張至維 2012-12-01拍攝耳石照片   
2002/7/16 採自七股溪    耳石長度 5.58 mm
王智文 2002/7/16 鑑定
海洋生物博物館耳石標本 NMMBOL003655