Pristiapogon kallopterus  麗鰭鋸天竺鯛
Pristiapogon kallopterus麗鰭鋸天竺鯛
魚類生態與演化研究室    拍攝