Gobiopsis arenaria  砂髯鰕虎
Gobiopsis arenaria砂髯鰕虎
魚類生態與演化研究室    拍攝