Tomiyamichthys smithi  史氏富山鰕虎
Tomiyamichthys smithi史氏富山鰕虎
鄭義郎  2007-03-31  繪製
手繪圖