Cichlidae 科 於 121.51,23.94 共調查 7 筆紀錄
             1   第1/1頁  每頁 筆   
編號 學名 調查日 調查地點 豐度
227304  Tilapia sp.秀姑巒溪主流 Rare 
227325  Oreochromis hybrid秀姑巒溪出海口至長虹橋 Rare 
227356  Tilapia zillii秀姑巒溪出海口至長虹橋 Rare 
227376  Oreochromis hybrid秀姑巒溪花東縱谷間支流 Rare 
227385  Tilapia zillii秀姑巒溪花東縱谷間支流 Rare 
227403  Oreochromis hybrid秀姑巒溪長虹橋至馬蘭鉤溪會流點 Rare 
227413  Tilapia zillii秀姑巒溪長虹橋至馬蘭鉤溪會流點 Rare