Taenianotus triacanthus  
©Yong-Chun Tsai   1994-06-15 山海 photoed