Taiwan Fish Database
Synonyms for Fishes in Taiwan 
             11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:17/653   Show Rows    
FID Synonyms Author Accepted Status Accepted Name
F195  Alepisaurus azureus Valenciennes, 1850  synonym  Alepisaurus ferox
F195  Alepisaurus borealis Gill, 1862  synonym  Alepisaurus ferox
F195  Alepisaurus ferox Lowe, 1833  accepted name  Alepisaurus ferox
F195  Alepisaurus richardsonii Bleeker, 1855  synonym  Alepisaurus ferox
F171  Alepocephalus bicolor Alcock, 1891  accepted name  Alepocephalus bicolor
F171  Alepocephalus longiceps Lloyd, 1909  accepted name  Alepocephalus longiceps
F171  Alepocephalus triangularis Okamura & Kawanishi, 1984  accepted name  Alepocephalus triangularis
F171  Aleposomus watasei Tanaka, 1909  synonym  Rouleina watasei
F506  Aleuteus scriptus (Osbeck, 1765)  synonym  Aluterus scriptus
F223  Alionematichthys minyomma (Sedor & Cohen, 1987)  accepted name  Alionematichthys minyomma
F223  Alionematichthys riukiuensis (Aoyagi, 1954)  accepted name  Alionematichthys riukiuensis
F251  Allanetta bleekeri (non Günther, 1861)  misapplied name  Atherinomorus lacunosus
F251  Allanetta bleekeri (Günther, 1861)  synonym  Hypoatherina valenciennei
F251  Allanetta forskali (non Rüppell, 1838)  misapplied name  Atherinomorus lacunosus
F251  Allanetta valenciennei (Bleeker, 1854)  synonym  Hypoatherina valenciennei
F251  Allanetta woodwardi (Jordan & Starks, 1901)  synonym  Hypoatherina woodwardi
F086  Alloconger anagoides (non Bleeker, 1853)  misapplied name  Ariosoma anago
F086  Alloconger shiroanago (non Asano, 1958)  misapplied name  Ariosoma major
F086  Alloconger shiroanago major Asano, 1958  synonym  Ariosoma major
F460  Allogobius viridis Waite, 1904  synonym  Eviota prasina
F020  Alopecias barrae Pérez Canto, 1886  synonym  Alopias vulpinus
F020  Alopecias chilensis Philippi, 1902  synonym  Alopias vulpinus
F020  Alopecias longimana Philippi, 1902  synonym  Alopias vulpinus
F020  Alopecias superciliosus Lowe, 1841  synonym  Alopias superciliosus
F020  Alopecias vulpes (Gmelin, 1789)  synonym  Alopias vulpinus