Taiwan Fish Database
Synonyms for Fishes in Taiwan 
             41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   Page:50/653   Show Rows    
FID Synonyms Author Accepted Status Accepted Name
F079  Gymnomuraena nectura Jordan & Gilbert, 1882  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Gymnomuraena macrocephalus Bleeker, 1864  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Anarchias knighti Jordan & Starks, 1906  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Uropterygius makatei Gosline, 1958  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Uropterygius macrocephalus (Bleeker, 1864)  accepted name  Uropterygius macrocephalus
F079  Uropterygius reidi Schultz, 1943  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Uropterygius knighti (Jordan & Starks, 1906)  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Uropterygus macrocephalus (Bleeker, 1864)  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Uropterygius necturus (Jordan & Gilbert, 1882)  synonym  Uropterygius macrocephalus
F079  Gymnothorax prolatus (non Sasaki & Amaoka, 1991)  misapplied name  Strophidon sathete
F079  Muraena sathete (Hamilton, 1822)  synonym  Strophidon sathete
F079  Lycodontis sathete (Hamilton, 1822)  synonym  Strophidon sathete
F079  Gymnothorax sathete (Hamilton, 1822)  synonym  Strophidon sathete
F079  Muraenophis sathete Hamilton, 1822  synonym  Strophidon sathete
F079  Evenchelys macrurus (Bleeker, 1854)  synonym  Strophidon sathete
F079  Muraena macrurus Bleeker, 1854  synonym  Strophidon sathete
F079  Lycodontis longicaudata McClelland, 1844  synonym  Strophidon sathete
F079  Thyrosidea macrura (Bleeker, 1854)  synonym  Strophidon sathete
F079  Strophidon sathete (Hamilton, 1822)  accepted name  Strophidon sathete
F079  Strophidon ui Tanaka, 1918  synonym  Strophidon sathete
F079  Thyrsoidea macrura (Bleeker, 1854)  synonym  Strophidon sathete
F079  Thyrsoidea longissima Kaup, 1856  synonym  Strophidon sathete
F079  Gymnothorax dorsalis Seale, 1917  accepted name  Strophidon dorsalis
F079  Ichthyophis tigrinus Lesson, 1828  synonym  Scuticaria tigrina
F079  Gymnomuraena tigrina (Lesson, 1828)  synonym  Scuticaria tigrina