Taiwan Fish Database
Synonyms for Fishes in Taiwan 
             61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   Page:61/653   Show Rows    
FID Synonyms Author Accepted Status Accepted Name
F364  Caranx celetus Smith, 1968  synonym  Caranx papuensis
F287  Daramattus barnardi Smith, 1968  synonym  Grammicolepis brachiusculus
F035  Encheiridiodon hendersoni Smith, 1967  synonym  Centrophorus squamosus
F470  Naso herrei Smith, 1966  synonym  Naso annulatus
F470  Naso thorpei Smith, 1966  synonym  Naso hexacanthus
F470  Axinurus minor Smith, 1966  synonym  Naso minor
F086  Bathymyrus simus Smith, 1965  accepted name  Bathymyrus simus
F251  Pranesus pinguis ruppelli Smith, 1965  synonym  Atherinomorus lacunosus
F251  Pranesus pinguis rüppelli Smith, 1965  synonym  Atherinomorus lacunosus
F411  Pomacentrus craticulus Smith, 1965  synonym  Stegastes fasciolatus
F233  Halieutaea spicata Smith, 1965  synonym  Halieutaea indica
F233  Halieutea spicata Smith, 1965  synonym  Halieutaea indica
F352  Ostorhynchus spongicolus Smith, 1965  synonym  Nectamia fusca
F338  Saloptia powelli Smith, 1964  accepted name  Saloptia powelli
F460  Taenioides limicola Smith, 1964  accepted name  Taenioides limicola
F453  Callionymus stigmapteron Smith, 1963  synonym  Callionymus filamentosus
F079  Anarchias fuscus Smith, 1962  synonym  Anarchias allardicei
F079  Lycodontis permistus Smith, 1962  synonym  Gymnothorax favagineus
F079  Gymnothorax pindae Smith, 1962  accepted name  Gymnothorax pindae
F374  Gaterin gaterinoides Smith, 1962  synonym  Plectorhinchus lineatus
F352  Apogonichthyoides enigmaticus Smith, 1961  synonym  Ostorhinchus apogonoides
F352  Apogonichthyoides fraxineus Smith, 1961  synonym  Apogonichthyoides timorensis
F352  Cheilodipterus lachneri australis Smith, 1961  synonym  Cheilodipterus artus
F352  Cheilodipterus artus Smith, 1961  accepted name  Cheilodipterus artus
F411  Lepidochromis brunneus Smith, 1960  synonym  Chromis lepidolepis