Taiwan Fish Database
Synonyms for Fishes in Taiwan 
             651 652 653   Page:651/653   Show Rows    
FID Synonyms Author Accepted Status Accepted Name
F304  Scorpaena ballieui (non Sauvage, 1875)  misapplied name  Sebastapistes fowleri
F304  Sebastapistes badiorufus Herre, 1935  synonym  Sebastapistes fowleri
F304  Scorpaenopsis fowleri (Pietschmann, 1934)  synonym  Sebastapistes fowleri
F304  Pterois mombasae (Smith, 1957)  accepted name  Pterois paucispinula
F304  Pteropterus mombasae Smith, 1957  synonym  Pterois paucispinula
F304  Pterois mombassae (Smith, 1957)  synonym  Pterois paucispinula
F304  Pterois mambassae (Smith, 1957)  synonym  Pterois paucispinula
F304  Scorpaenopsis brevifrons (non Eschmeyer & Randall, 1975)  misapplied name  Scorpaenopsis vittapinna
F338  Pikea maculata Döderlein, 1883  synonym  Liopropoma maculatum
F338  Holanthias kingyo Kon, Yoshino & Sakurai, 2000  synonym  Meganthias kingyo
F313  Rogadius asper (non Cuvier, 1829)  misapplied name  Rogadius pristiger
F313  Platycephalus pristiger Cuvier, 1829  synonym  Rogadius pristiger
F380  Eleutheronema tetradactyla (Shaw, 1804)  synonym  Eleutheronema tetradactylum
F380  Eleuthronema tetradactylum (Shaw, 1804)  synonym  Eleutheronema tetradactylum
F380  Eleutheronema tetradactylus (Shaw, 1804)  synonym  Eleutheronema tetradactylum
F380  Polynemus teria Hamilton, 1822  synonym  Eleutheronema tetradactylum
F380  Polynemus tetradactylus Shaw, 1804  synonym  Eleutheronema tetradactylum
F380  Polynemus coecus Macleay, 1878  synonym  Eleutheronema tetradactylum
F460  Eviota albolineata (non Jewett & Lachner, 1983)  misapplied name  Eviota guttata
F452  Diademichthys deversor Pfaff, 1942  synonym  Diademichthys lineatus
F452  Crepidogaster lineatum Sauvage, 1883  synonym  Diademichthys lineatus
F452  Coronichthys ornata Herre, 1942  synonym  Diademichthys lineatus
F352  Amia grossidens Smith & Radcliffe, 1912  synonym  Amioides polyacanthus
F352  Amioides grossidens (Smith & Radcliffe, 1912)  synonym  Amioides polyacanthus
F352  Coranthus polyacanthus (Vaillant, 1877)  synonym  Amioides polyacanthus