Taiwan Fish Database
Synonyms for Fishes in Taiwan 
             51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   Page:53/653   Show Rows    
FID Synonyms Author Accepted Status Accepted Name
F251  Atherinomorus lacunosus (non Forster & Schneider, 1801)  misapplied name  Atherinomorus insularum
F251  Pranesus pinguis (non Lacepède, 1803)  misapplied name  Atherinomorus insularum
F239  Oneirodes eschrichtii (non Lütken, 1871)  misapplied name  Oneirodes carlsbergi
F239  Dolopichthys megaceros (non Holt & Byrne, 1908)  misapplied name  Oneirodes carlsbergi
F412  Halichoeres tenuispinis (non Günther, 1862)  misapplied name  Halichoeres bleekeri
F304  Scorpaena picta (non Cuvier, 1829)  misapplied name  Scorpaenopsis cotticeps
F304  Scorpaenopsis zanzibarensis (non Playfair, 1868)  misapplied name  Scorpaenopsis cotticeps
F181  Vinciguerria lucetia (non Garman, 1899)  misapplied name  Vinciguerria attenuata
F181  Vinciguerria poweriae (non Cocco, 1838)  misapplied name  Vinciguerria attenuata
F200  Diaphus theta (non Eigenmann & Eigenmann, 1890)  misapplied name  Diaphus brachycephalus
F152  Macropteronotus magur (non Hamilton, 1822)  misapplied name  Clarias batrachus
F378  Dentex tumifrons (non Temminck & Schlegel, 1843)  misapplied name  Dentex abei
F382  Parupeneus trifasciatus (non Lacepède, 1801)  misapplied name  Parupeneus crassilabris
F382  Parupeneus bifasciatus (non Lacepède, 1801)  misapplied name  Parupeneus crassilabris
F382  Upeneus bifasciatus (non Lacepède, 1801)  misapplied name  Parupeneus crassilabris
F081  Brachysomophis crocodilinus (non Bennett, 1833)  misapplied name  Brachysomophis henshawi
F095  Stolephorus insularis (non Hardenberg, 1933)  misapplied name  Stolephorus waitei
F095  Coilia mystus (non Linnaeus, 1758)  misapplied name  Coilia grayii
F102  Barbus oatesii (non Boulenger, 1893)  misapplied name  Systomus rubripinnis
F102  Barbus gardonides (non Valenciennes, 1842)  misapplied name  Systomus rubripinnis
F102  Barbus gardonoides (non Valenciennes, 1842)  misapplied name  Systomus rubripinnis
F102  Barbus myitkyinae (non Prashad & Mukerji, 1929)  misapplied name  Systomus rubripinnis
F102  Puntius simus (non Smith, 1945)  misapplied name  Systomus rubripinnis
F102  Gnathopogon iijimae (non Oshima, 1919)  misapplied name  Squalidus banarescui
F102  Squalidus iijimae (non Oshima, 1919)  misapplied name  Squalidus banarescui