Plesiops corallicola文獻2筆
           第1/1頁
Bleeker, P. , 1853, Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra., Tiental V-X. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlands Indië v. 4: 243-302. .
沈世傑 編 Shih-Chieh Shen ed., 1993, 臺灣魚類誌 Fishes of Taiwan, 國立臺灣大學動物學系印行