Scorpaenopsis oxycephala文獻1筆
           第1/1頁
Bleeker, P. , 1849, Bijdrage tot de kennis der Scleroparei van den Soenda-Molukschen Archipel. ., Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wettenschappen v. 22: 1-10. .