Paracirrhites arcatus  副
蔡正一  2009-04-15 墾丁 拍攝
蔡正一 2009/4/20 鑑定
fp01230_20090415100102墾丁Paracirrhites arcatus 副魚翁.JPG