Naso lituratus (Forster, 1801) 
發音 
 黑背鼻魚 F470 Acanthuridae 刺尾鯛科
俗名剝皮仔、打鐵婆、鬼角(臺東)、老娘(澎湖)。棲息於礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區,深度0-90公尺,有毒性,可食用,有觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙,最大體長45 cm,模式種產於大溪地。
體呈卵圓形而側扁,且不隨年齡而改變;尾柄部有二個盾狀骨板,各有一個龍骨突。頭小,頭背斜直,隨著成長,成魚在前頭部無角狀突起,亦無瘤狀突起。口小,端位,上下頜各具一列齒,齒稍側扁略圓,兩側或有鋸狀齒。背鰭及臀鰭硬棘尖銳,分別具VI棘及II棘,各鰭條皆不延長;尾鰭彎月形,雄性成魚之上下鰭條延長為絲狀。體灰褐色,吻部上方之頸部為黑色;眼後方及上方另具一個黃色區塊;由眼下緣至口角有1條黃色帶;鼻孔邊緣白色;唇部橘黃色。背鰭內側黑色,外側乳白色;臀鰭與體側同色,但幼魚時為橘黃或黃色;尾鰭黑褐色而具黃色光澤。尾柄棘橘黃色。
棲息於珊瑚礁、岩礁區或碎石底之潟湖區,常於礁區上方或中水層活動,棲息深度在90公尺以內。以葉狀褐藻為主食。
廣泛分布於印度-太平洋水域,西起紅海、非洲東部,東至土木土群島,北至日本,南至澳洲大堡礁及新加勒多尼亞。臺灣目前除西部海域外,其餘各地海域及離島礁岸均有記錄。
一般以流刺網、延繩釣或潛水鏢魚法等捕獲。觀賞及食用兼具。剝皮後,煮薑絲湯,肉質鮮美。尾柄上骨質盾板非常銳利,易傷人,處理時需小心。因食物鰱之關係,可能具熱帶海魚毒。
NL不在IUCN瀕危名單中