Amblyeleotris japonica標本2筆  
           第1/1頁
標本號 學名 中文名
ASIZP0058106 Amblyeleotris japonica 日本鈍塘鱧
BPBMI23062 Amblyeleotris japonica 日本鈍塘鱧