Paraheminodus murrayi標本4筆  
           第1/1頁
標本號 學名 中文名
ASIZP0067858 Paraheminodus murrayi 默氏副半節魴鮄
ASIZP0803619 Paraheminodus murrayi 默氏副半節魴鮄
ASIZP0913619 Paraheminodus murrayi 默氏副半節魴鮄
FRIP00791 Paraheminodus murrayi 默氏副半節魴鮄