Sebastapistes fowleri標本3筆  
           第1/1頁
標本號 學名 中文名
ASIZP0062420 Sebastapistes fowleri 福氏鱗頭鮋
ASIZP0062421 Sebastapistes fowleri 福氏鱗頭鮋
ASIZP0062429 Sebastapistes fowleri 福氏鱗頭鮋