Taiwan Fish Database

Family Apogonidae

90 Species in Family Apogonidae in Taiwan
Latin
Apogonidae  
Pronounce  
Common Name:Cardinalfishes
Distribution
 
Amioides polyacanthus(Vaillant, 1877)
Apogon coccineusRüppell, 1838
Apogon crassicepsGarman, 1903
Apogon doryssa(Jordan & Seale, 1906)
Apogon erythrinusSnyder, 1904
Apogon semiornatusPeters, 1876
Apogon unicolorSteindachner & Döderlein, 1883
Apogonichthyoides cathetogramma(Tanaka, 1917)
Apogonichthyoides melas(Bleeker, 1848)
Apogonichthyoides niger(Döderlein, 1883)
Apogonichthyoides nigripinnis(Cuvier, 1828)
Apogonichthyoides timorensis(Bleeker, 1854)
Apogonichthys ocellatus(Weber, 1913)
Apogonichthys perdixBleeker, 1854
Archamia bleekeri(Günther, 1859)
Cheilodipterus artusSmith, 1961
Cheilodipterus intermediusGon, 1993
Cheilodipterus macrodon(Lacepède, 1802)
Cheilodipterus quinquelineatusCuvier, 1828
Fibramia amboinensisBleeker, 1853
Fibramia lateralis(Valenciennes, 1832)
Fibramia thermalis(Cuvier, 1829)
Foa brachygramma(Jenkins, 1903)
Foa foJordan & Seale, 1905
Fowleria marmorata(Alleyne & Macleay, 1877)
Fowleria punctulata(Rüppell, 1838)
Fowleria vaiulae(Jordan & Seale, 1906)
Fowleria variegata(Valenciennes, 1832)
Gymnapogon annona(Whitley, 1936)
Gymnapogon japonicusRegan, 1905
Gymnapogon philippinus(Herre, 1939)
Gymnapogon urospilotusLachner, 1953
Jaydia albomarginatus(Smith & Radclife, 1912)
Jaydia carinatus(Cuvier, 1828)
Jaydia lineatusTemminck & Schlegel, 1842
Jaydia novaeguineae(Valenciennes, 1832)
Jaydia striata(Smith & Radcliffe, 1912)
Jaydia truncata(Bleeker 1854)
Lepidamia kalosoma(Bleeker, 1852)
Neamia octospinaSmith & Radcliffe, 1912
Nectamia bandanensis(Bleeker, 1854)
Nectamia fusca(Quoy & Gaimard, 1825)
Nectamia luxuriaFraser, 2008
Nectamia savayensis(Günther, 1872)
Nectamia viriaFraser, 2008
Ostorhinchus angustatus(Smith & Radcliffe, 1911)
Ostorhinchus apogonoides(Bleeker, 1856)
Ostorhinchus aureus(Lacepède, 1802)
Ostorhinchus cheni(Hayashi, 1990)
Ostorhinchus chrysotaenia(Bleeker, 1851)
Ostorhinchus compressus(Smith & Radcliffe, 1911)
Ostorhinchus cookii(Macleay, 1881)
Ostorhinchus cyanosoma(Bleeker, 1853)
Ostorhinchus dispar(Fraser & Randall, 1976)
Ostorhinchus doederleini(Jordan & Snyder, 1901)
Ostorhinchus endekataenia(Bleeker, 1852)
Ostorhinchus fasciatus(Shaw, 1790)
Ostorhinchus fleurieuLacepède, 1802
Ostorhinchus holotaenia(Regan, 1905)
Ostorhinchus kiensis(Jordan & Snyder, 1901)
Ostorhinchus moluccensis(Valenciennes, 1832)
Ostorhinchus multilineatus(Bleeker, 1874)
Ostorhinchus nigrofasciatus(Lachner, 1953)
Ostorhinchus notatus(Houttuyn, 1782)
Ostorhinchus novemfasciatus(Cuvier, 1828)
Ostorhinchus pleuron(Fraser, 2005)
Ostorhinchus properuptus(Whitley, 1964)
Ostorhinchus semilineatus(Temminck & Schlegel, 1842)
Ostorhinchus taeniophorus(Regan, 1908)
Pristiapogon exostigma(Jordan & Starks, 1906)
Pristiapogon fraenatusValenciennes, 1832
Pristiapogon kallopterus(Bleeker, 1856)
Pristicon trimaculatus(Cuvier, 1828)
Pseudamia gelatinosaSmith, 1956
Pseudamia hayashiiRandall, Lachner & Fraser, 1985
Pseudamiops gracilicauda(Lachner, 1953)
Rhabdamia gracilis(Bleeker, 1856)
Siphamia fuscolineataLachner, 1953
Siphamia majimaiMatsubara & Iwai, 1958
Siphamia tubiferWeber, 1909
Sphaeramia nematoptera(Bleeker, 1856)
Sphaeramia orbicularis(Cuvier, 1828)
Taeniamia biguttata(Lachner, 1951)
Taeniamia buruensis(Bleeker, 1856)
Taeniamia dispilus(Lachner, 1951)
Taeniamia fucata(Cantor, 1849)
Taeniamia macroptera(Cuvier, 1828)
Verulux cypselurus(Weber, 1909)
Yarica hyalosoma(Bleeker, 1852)
Zoramia gilberti(Jordan & Seale, 1905)